Privacy Verklaring

Privacy

Jolanda Poppe – Connect vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik je uit welke gegevens ik van je verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy kun je contact opnemen met: connect@jolandapoppe.nl

Gegevens

Door mijn werk kom ik in het bezit van privé gegevens: je emailadres, je adres en je telefoonnummer. Met deze gegevens ga ik zorgvuldig om. Ik gebruik ze om met jou in contact te komen en te blijven. Zo zorg ik ervoor dat je informatie krijgt over de training of coaching die je gaat volgen. Ik stuur jou de eventuele factuur voor het werk dat ik lever . De gegevens zijn bedoeld om onze samenwerking vlot en goed te laten verlopen. Telefonisch gedeelde informatie wordt in de vorm van korte notities vastgelegd voor zolang dit nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren. Je gegevens worden tevens verwerkt om nieuwsbrieven te versturen


Wanneer we nieuwe plannen of producten hebben willen ik die graag met jou delen. Ik doe dat door een mailtje te sturen. Stel je daar geen prijs op? Je kunt dat vooraf laten weten of je op elk later tijdstip doorgeven. Mijn informatie aan jou stopt dan. Heb je via mij een PCM profiel gekregen? De digitale profielen worden beheerd door Process Communications Nederland. Alleen jij kunt jouw eigen profiel digitaal opvragen. Ik onderschrijf hierin de privacy verklaring van Process Communication Nederland. Je kunt die vinden op www.processvommunicationnederland.nl. In die verklaring staat onder andere dat jouw profiel nog 3 jaar opvraagbaar is nadat je de vragenlijst hebt ingevuld.

Jolandapoppe.nl

Je bezoekt de website jolandapoppe.nl voor informatie. Bij nadere interesse meld je je aan voor de nieuwsbrief, doe je mee met een actie of je meld je aan voor een training. Daarbij laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter. De persoonlijke toelichting die je er eventueel bij vermeldt delen we nooit met derden. Ik doe alles volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Over dat alles hieronder in detail meer.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Als je mijn website bezoekt, een contactformulier invult, meedoet aan een actie en/of gebruik maakt van mijn diensten, worden je persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres (het adres vanaf waar de website is bezocht, oftewel de gebruikte internetverbinding) en gegevens over je activiteiten op de website of die je invult bij het meedoen aan een actie. Deze gegevens gebruik ik voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van de website. Ik bewaar en gebruik uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan mij worden verstrekt om te verwerken.

Wat gebeurt er niet met je gegevens

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden je gegevens met derden gedeeld?

Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening: websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
nieuwsbriefsoftware, voor de digitale nieuwsbrief, Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website. Verder zal ik de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij je hier vooraf toestemming voor hebt verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of ik dit op basis van de wet mag of moet doen.

Wat gebeurt er terwijl je surft?

Technische en functionele cookies worden gebruikt om de website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer.

Google Analytics – op privacy-vriendelijke wijze

Met Google Analystics wordt bezoek- en klikgedrag op de website geanalyseerd. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Op de websites van Google en Google Analytics vind je hun privacy beleid met meer informatie. ( privacy beleid van Google en privacy beleid van Google Analytics).

Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier; de laatste 3 cijfers van het IP-adres zijn geanonimiseerd, ‘gegevens delen’ is uitgezet, en er wordt geen gebruik gemaakt van een combinatie van andere Google-diensten met Google Analytics.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op.

Je gegevens zijn goed beveiligd

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus. Mijn computers zijn met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd, en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de url (momenteel nog in constructie voor deze website).

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande relaties worden niet langer bewaard dan drie jaar na afloop van het laatste contact. De gegevens van potentiële klanten worden niet langer dan drie jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Links naar andere websites van derden

Mijn internetpagina’s bevatten mogelijk links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Connect zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Ik raad je dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Slotbepalingen

Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik,
kun je een e-mail sturen naar connect@jolandapoppe.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens om ga, kun je mij dat laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

back to top