Klachtenprocedure

Klachtenprocedure Connect

Versie: 14-12-2022

Als zaken niet lopen zoals jij verwacht en je hebt toch een klacht meldt het dan bij mij door met te bellen of te mailen dan komen we er wel uit.

Ben je nog niet tevreden? Vul dan mijn klachtenformulier in. (download hier)

Een klacht zal altijd vertrouwelijk behandeld worden. Indien je klachten hebt over de kwaliteit van de activiteit, de opleiding of programma en/of meent dat trainingen de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst niet nakomt dien je klacht dan binnen 2 maanden na afloop van de activiteit, de opleiding of programma schriftelijk in bij mij. Hiervoor kun je desgewenst het klachtenformulier gebruiken.

Ik verplicht mij een klacht binnen een redelijke termijn te behandelen en in ieder geval binnen 4 weken met een passend voorstel te komen. Mocht er langer onderzoek nodig zijn, laten ik jou dat binnen de termijn van 4 weken weten. Ik licht dan toe wat de reden is van het uitstel en laat je weten wanneer ik uitsluitsel geef.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 12 maanden bewaard.

Mochten we er samen niet uitkomen, dan zal Miriam Smit Vuijck optreden als onafhankelijk derde en haar bindend oordeel geven over de ontstane situatie en de geboden oplossing..

Je kan met mij in contact komen via connect@jolandapoppe.nl

Vriendelijke groet,
Jolanda Poppe

Gedragsspecialist | Trainer en begeleider PO/VO | Gecertificeerd PCM trainer

back to top